Her i Sikkerhetsbutikken
finner du et rikt utvalg av
produkter som både
forebygger og minsker
skade - om noe skulle skje.

Det ble i 2010 et krav til fast installert komfyrvakt i alle nye boliger. SR2 er markedets mest avanserte komfyrvakt!