Her i Sikkerhetsbutikken
finner du et rikt utvalg av
produkter som både
forebygger og minsker
skade - om noe skulle skje.

Den vanligste årsaken til brann i boliger er knyttet til elektrisitet. Av elektriske komponenter er brann på komfyren den mest vanlige.