strømskap

Bestilling av El-kontroll bolig

Hvorfor bør du ta el-kontroll?
Årsaken til brann er ofte feil i elanlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr.

Hva er el-kontroll?
El-kontroll er en utvidet kontroll av det elektriske anlegget, utført av en NEMKO- eller Veritas-sertifisert kontrollør i nærheten av der du bor.

Hva skjer når du bestiller el-kontroll?
Når du har sendt inn bestillingen, blir du kontaktet i løpet av et par dager av en lokal kontrollør, og dere avtaler tidspunkt for kontrollen.

El-socket
Priser

El-kontroll bolig:
2 850 kr per boenhet

El-kontroll landbruk:
950 kr per time *

* Kjøring utover 10 km kommer i tillegg.

Det er flere fordeler med å ta en el-kontroll
Når eventuelle feil eller mangler er utbedret, vil godkjent kontroll kvalifisere til rabatt på Gjensidiges hus- og innboforsikringer de neste fem årene. Du vil også slippe egenandel ved skader som er forårsaket av feil ved det elektriske anlegget.

Kan alle bestille el-kontroll?
El-kontroll kan bestilles de aller fleste steder. Dersom du bor utenfor dekningsområdet av denne el-kontrollen, får du en beskjed når du taster inn postnummeret ditt. Da bør du kontakte en lokal kontrollør og høre om de kan utføre kontrollen.

Bestillingsskjema

Kundedetaljer

Adresse for leveranse